საკითხავისასარგებლო

ფაქტები ტვინის შესახებ

1. ადამინის მოკლევადიან მეხსიერებას, ერთდროულად, შეუძლია დაიმახსოვროს მხოლოდ 7 ობიექტი. თუ ობიექტებს გავაერთიენებთ ჯგუფებში, მაშინ ერთჯერზე დასამახსოვრებელი ობიექტების რაოდენობა მკვეთრად გაიზრდება.

2. ყვითელი და მწვანე ფერი, შარტრეზი, აღქმადი სპექტრის ზუსტად შუაში მდებარეობს. ამ ფერს ყველაზე კარგად ”ხედავს” ტვინი.

3. ადამიანის ქვეცნობიერი ლოგიკაზე გაცილებით ძლიერია. ერთ-ერთი გამოკვლევისას ადამინინებს აჩვენებდნენ გამოსახულებას, რომელზედაც დაუფიქრებლად უნდა ეჩვენებინათ გარკვეული ობიექტი. დაუფიქრებლად არჩეული ობიექტის სისწორე, პროცენტულად,უფრო მეტი იყო, ვიდრე დაფიქრებული პასუხის გაცემის შემთხვევაში.

4. გონებრივი სამუშაო არ ღლის ტვინს. დადგენილია, რომ სისხლის შემადგენლობა, რომელიც თავის ტვინში მიედინება, უცვლელი რჩება გონებრივი დატვირთვის დროს. ადამინის გონებრივი დაღლა გამოწვეულია მისი ფსიქოლოგიური და ემოციური მდოგმარეობით.

5. ლოცვა კარგად მოქმედებს ადამიანის ტვინზე, რადგან ინფორმაციის აღქმა მიმდინარეობს აზროვნების პროცესის გავლით, ანუ ადამიანი წყდება რეალობას. ამ მდგომარეობაში ტვინში წარმოიქმნება დელტა ტალღები, რომლებიც დაფიქსირებულია ახალშობილებში პირველი ექვსი თვის განმავლობაში.

6. ტვინის რეგულარული მუშაობა ამცირებს მისი დაავადებების საშიშროებას. მეცნირებმა დაამტკიცეს, რომ მუდმივი გონებრივი დატვირთვის შემთხვევაში ადამიანი თავიდან იცილებს ისეთ მძიმე დაავადებას, როგორიცაა ალცგეიმერის სინდრომი. ტვინის განვითარების საუკეთესო საშუალებაა რაიმე ახლის შესწავლა.

7. ადამიანის ტვინი ჩრდილებს სხეულების განუყრელ ნაწილად და მის გაგრძელებად აღიქვამს. სივრცეში ობიექტი მით უფრო ადვილია აღსაქმელად, რაც უფრო მკვეთრია მისი ჩრდილი.

8. ტვინი, დაახლოებით, 75% წყლისაგან შედგება. მისი სრულფასოვანი მუშაობისათვის საჭიროა სითხის გარკვეული რაოდენობის მიღება – სითხის ნაკლებობა იწვევს ტვინის მუშაობის აქტივობის შემცირებას.

9. ტვინს გაცილებით მეტი დრო სჭირდება ძილისაგან გამოსაღვიძებლად ვიდრე სხეულს. ადამიანის ინტელექტუალური შესაძლებლობები გამოღვიძების შემდეგ გაცილებით დაბალია ვიდრე უძილო ღამის, ან მსუბიქი თრობის შემთხვევაში.

10. ტვინი მამაკაცის საუბარს ქალის საუბარზე უკეთ აღიქვამს. ქალის ხმა – უფრო მუსიკალურია და მამაკაცის ხმაზე გაცილებით მაღალ ტონალობაში ჟღერს.

თეგები

მსგავსი ამბები

Back to top button
Close
Close